distribution

 • 61distribution — noun 1》 the action of distributing. 2》 the way in which something is distributed: changes in the area have affected the distribution of its wildlife. Derivatives distributional adjective …

  English new terms dictionary

 • 62distribution — 1) A payment by a company from its distributable profits, usually by means of a dividend. For UK tax purposes a distribution includes, in addition to dividends, any payment, whether in cash or kind, out of the assets of a company in respect of… …

  Accounting dictionary

 • 63distribution — dis•tri•bu•tion [[t]ˌdɪs trəˈbyu ʃən[/t]] n. 1) an act or instance of distributing 2) the state or manner of being distributed 3) pho arrangement; classification 4) something that is distributed 5) geo the frequency of occurrence or the… …

  From formal English to slang

 • 64distribution — skirstinys statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis ↑Kintamojo reikšmių, arba atsitiktinių dydžių, ir jų tikimybių ↑ryšys. atitikmenys: angl. distribution šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno medicinos …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 65distribution — paskirstymas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. allocation; allotment; mapping vok. Verteilung, f; Zuordnung, f; Zuteilung, f; Zuweisung, f rus. распределение, n pranc. allocation, f; distribution, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 66distribution — pasiskirstymas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Funkcija, sudaryta iš tam tikra tvarka sugrupuotų, išmatuotų ar kitaip gautų dydžių verčių. atitikmenys: angl. distribution vok. Verteilung, f rus. распределение, n pranc …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 67distribution — pasiskirstymas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Verčių ar matavimo rezultatų rinkinio vaizdas, kuriame kiekviena vertė ar kiekvienas matavimo rezultatas gali būti priskirtas to rinkinio elementui. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 68distribution — skirstinys statusas T sritis chemija apibrėžtis Lentelinė arba grafinė priklausomybė, siejanti atsitiktinio dydžio vertes ir jų tikimybes. atitikmenys: angl. distribution rus. распределение …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 69distribution — pasiskirstymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalų arba gyvūnų pasiskirstymas jų buveinėse, arealuose. atitikmenys: angl. distribution vok. Verbreitung, f; Verteilung, f rus. распределение, n …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 70distribution — paskirsta statusas T sritis informatika apibrėžtis Sudėtinio objekto arba ištekliaus skirstymas į dalis tam, kad jas būtų galima atskirai naudoti. atitikmenys: angl. distribution; sharing ryšiai: dar žiūrėk – bendras …

  Enciklopedinis kompiuterijos žodynas